Logo BTS

Морски контейнерен транспорт

Един от най-сигурните видове транспорт е именно морския.

 

Предлагаме организиране на  транспорт на стоки с контейнери от пристанища по целия свят. Организираме както групажни пратки, така и цели контейнери, като предлагаме пълна организация по натоварването и транспортирането на Вашата пратка до всяка точка на България, както и последващи действия свързани с митнически дейности по освобождаването на пратката.

 

20ft standard 20' x 8 x 8.6" Cubic Capacity 33.2 m2 or 1172ft
WeightMax PayloadMax Gross WeightInternal lengthInternal widthInternal height
2300 kg 28180 kg30480 kg5898 mm 2352 mm 2393 mm
5070 lb62130 lb67200 lb19'4"7'9" 7'10"

 

40ft standard 40' x 8 x 8.6" Cubic Capacity 67.7 m2 or 2390ft
WeightMax PayloadMax Gross WeightInternal lengthInternal widthInternal height
3750 kg28750 kg32500 kg12032 mm2352 mm2393 mm
8265 lb63385 lb71650 lb39'6"7'9"7'10"

 

40ft high cube 40' x 8 x 9.6" Cubic Capacity 76.4 m2 or 2700ft
WeightMax PayloadMax Gross WeightInternal lengthInternal widthInternal height
3940 kg28560 kg32500 kg12032 mm2352 mm2698 mm
8685 lb62965 lb71650 lb39'6"7'9"8'10"

 

ТерминЗа продавачаЗа купувачаТранспорт
EXW - франко завод (уговорено място)Поставя стоката на разположение на купувача в своите помещенияПонася всички разноски и рискове, свързани с превозването на стоката от помещенията на продавача до желаното местоназначениеВсички видове
FCA - франко превозвача (уговорено място)Осигурява разрешение за износ, заплаща всички експортни и митнически такси, удостоверява предаването на стоката на превозвачаСключва договора с превозвача, заплаща транспортните разходи и застрахователната премия, както и всички импортни таксиВсички видове
FAS - франко протежение на кораба (уговорено пристанище за натоварване)Доставя стоките по протежение на кораба в обсега на товарните му съоръжения и осигурява приемането им в уговореното пристанищеСключва договора с превозвача, освобождава стоките за износ и поема всички разходи и рискове от момента на предаването им по протежение на корабаПо море или вътрешен воден път
FOB - франко борд (уговорено пристанище за натоварване)Доставя стоките на борда на кораба и осигурява приемането им без забележки, освобождава стоките за износ, заплаща експортните такси и разходите за натоварване, ако същите не са включени в навлотоСключва договора с превозвача, заплаща навлото, застрахователната премия и разходите по разтоварването на стокитеПо море, вътрешен воден път или по въздух
CFR - стойност и навло (уговорено пристанище в местоназначението)Сключва договора с превозвача, освобождава стоките за износ, доставя ги на борда и снабдява купувача с фактура или чист коносамент, заплаща навлото и товаренетоПоема всички разходи и рискове от момента на натоварване, вкл. застрахователната премия и разтоварването, урежда всички митнически формалности по вносаПо море, вътрешен воден път или по въздух
CIF - стойност, застраховка и навло (уговорено пристанище в местоназначението)Като при CFR, с допълнението, че заплаща застрахователна премия и предава полицата по нея на купувачаСлед получаване на съответните документи, приема доставката на стоката, заплаща разтоварните разходи, ако не са включени в навлотоПо море, вътрешен воден път или по въздух
CPT - превоз платен до (уговорено място в место-назначението)Сключва договора с превозвача, заплаща навлото, освобождава стоката за износ и я предава на превозвачаУрежда и заплаща всички разноски по вноса, вкл. разходите по разтоварването, приема стоката на уговореното местоназначениеВсички видове, вкл. комбиниран
CIP - превоз и застраховка платени до (уговорено място в место-назначението)Сключва договора с превозвача, заплаща навлото и застрахователната премия, освобождава стоката за износ и я предава на превозвача, изпраща застрахователната полицата на купувачаСлед получаване на съответните документи, приема доставката на стоката, урежда и заплаща всички разноски по вноса, но да има предвид, че продавача е длъжен да направи застраховка само с минимално покритиеВсички видове, вкл. комбиниран
DAF - доставено на граница (уговорено място) Поема всички разходи и рискове до доставката на стоката на уговореното място на границата, след като я е освободил за износСлед получаване на съответните документи, приема доставката на стоката, заплаща всички разноски по вноса на стокатаНай-често сухопътен, но може и за другите
DES - доставено от кораб (уговорено пристанище в местоназначението)Поема всички разходи и рискове до доставката на стоката на борда на кораба, без да е освободена за внос в уговореното пристанище на местоназначениеЗаплаща разходите по разтоварването, урежда и заплаща всички разноски по вносаПо море или вътрешен воден път
DEQ - доставено от кей (уговорено пристанище в местоназначението) Поема всички разходи и рискове до доставката на стоката на кея, урежда и заплаща всички разноски по вноса, снабдява купувача с всички необходими документиПриема стоката от кеяПо море или вътрешен воден път
DDU - доставено мито неплатено (уговорено място в местоназначението)Поема всички разходи и рискове до доставката на стоката на определено място в държавата вносител, урежда митническите формалностиОсвобождава стоката след като заплати дължимите митни сборовеВсички видове
DDP - доставено мито платено (уговорено място в местоназначението) Поема всички разходи и рискове до доставката на стоката на определено място в държавата вносител, урежда застраховката и митническите формалности, заплаща дължимите митни сборове, предава на купувача необходимите документиПриема стоката след обмитяването й от страна на продавачаВсички видове

 

Ако Ви предстои внос на стока и нейното транспортиране с контейнер, оставаме на Ваше разположение за въпроси.