Logo BTS

Митническо представителство

Всеки внос на стоки на територията на Република България имат последващи действия свързани с обмитяването и освобождаването на Вашата стока пред  Агенция Митници, съгласно законодателството на Република България.

 

Нашият екип от професионалисти ще Ви окаже пълно съдействие по оформянето на документацията нужна пред Агенция Митници, консултиране относно плащания към Агенция Митници и всичко свързано с процеса към превеждане в режим Внос или Транзит.